/

ارمنستان زیباترین جایی بود که تا به حال دیدم. برای ساخت محتوای تبلیغاتی یک هتل در شهر ایروان ارمنستان، سفری تدارک داده شد تا از جاذبه های گردشگری این کشور تصویربرداری کنم. این ویدیو ووله مستند این پروژه هست تنها سفری بود که موقع برگشت یه حسی بهم میگفت بمون بس که زیبا بود این کشور #عشق تو خیابون ها جریان داشت، احساسات سرکوب نمیشد زباله ای در #طبیعت و خیابون نبود از #شوش تا #زعفرانیه ی شهرشون اختلاف طبقاتی نبود خانواده معنا داشت متحد بودن، شاد بودن بوی سیاست و تهدید و تحریم تو ذهن مردم جاری نبود و از همه مهمتر، امنیت موج میزد امنیت خانواده، امنیت مالی، امنیت اجتماعی کاش ایران، ایران بود...


ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس