/

این تصنیف به سفارش پردیس دانشگاه تهران به مناسبت 120 سالگی دانشکده به کارگردانی استاد محمد مقدم و تصویربرداری و تدوین من تهیه و تولید شد

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس