/

یه روز از اون روزا که زندگی و روزگار از هر جهتی سعی میکنن مچالت کنن، نشستم پشت سیستم و میکروفن رو روشن کردم و این کار ساخته شد

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس