/

این نمایش به کارگردانی حامد هادوی در خانه هنرمندان کرج اجرا شد که ساخت تیزر این نمایش به عهده من بود

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس