/

این نمایش نوشته وودی آلن و کارگردانی من به همت دوستانم حاصل60 ساعت تمرین و دورخوانی در سالن اداره ارشاد کرج اجرا شد که با استقبال خوبی از هنر دوستان روبه رو شد

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس