/

این تیزر پشت صحنه ضبط این موزیک ویدیو هست که در کویر اشتهارد ضبط شد. تصویربرداری و تدوین این پروژه به عهده من بود

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس