/

این کلیپ از پشت صحنه ضبط مستند خط تولید پمپ های کفکش در کارخانه توان تک جم به تصویربرداری و تدوین من تولید شده

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس