/

این کلیپ به سفارش پپری کابوی در اطراف جاده غار نمکی کویر اشتهارد تهیه و تولید شد. برای ساخت این کلیپ مجبور شدیم ظهر مرداد ماه راه بیافتیم سمت کویر و بخاطر نبودن یخچال برای نگهداری گوشت و مواد غدایی تو گرما تصویربرداری رو شروع کردیم. انصافا دستپخت جذابی داره پپری کابوی. مخصوصا استیکش

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس