/

این انیمیشن، اولین نسخه ترجمه شده و دوبله شده هستش که به کمک پیمان صدوق ضبط و تدوین شد محمد فلاح در نقش خدا پیمان صدوق در نقش انسان شما چی فکر می کنید؟ آیا ما تناسخ پیدا می کنیم؟ آیا می تونیم با تناسخ به ابعاد مختلف تاریخ سفر کنیم؟

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس