/

طی سفر هفت روزه ای که به کردستان داشتم با طبیعتی رو به رو شدم که انتظارش رو نداشتم. شبیه کارتون های بچگیمون بود. مزرعه های کوچیک رنگارنگ. دشت های گندم و آب و هوای شدیدا مناسب. از مردمش نگم که صلابت و اصالت و وقارشون مثال زدنی بود.

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس