/

قبل از اینکه قضاوتی کنی باید بگم که ما خودخواسته ریا کردیم. به همت دوستانم هدایایی جمع آوری شد از جمله دفتر و مداد و پول و میوه و غذا که بسته شد و در شب یلدای 99 توضیع کردیم در سطح شهر. تولید این ویدیو به عهده من بود

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس