/

این تقدیر به مناسبت اکران مستند درختان بیدار که برای 120 سالگی مدرسه فلاحت پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به کارگردانی استاد محمد مقدم و تدوین بنده انجام شد

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس